شنبه ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷ , Saturday 22nd September 2018

دی ۱۸ام, ۱۳۹۶

کد خبر : 140846

شلوغی؛ دلیل بر موفقیت نمایشگاه کتاب؟

چهار راه شریعتی یکی از شلوغ ترین خیابان های تبریز است و اتفاقا سینماهای فرسوده و کهنه تبریز در چهار ضلع  این خیابان قرار گرفته است و همیشه خدا، جلو سینماها شلوغ است .این بدین معنی نیست که سینما های ما فروش خوبی دارند و یا به اجبار هر کسی بخواهد به نقاط مرکزی شهر برود مجبور است از میدان دانشسرا و مقابل تئاتر شهر عبور کند، این هم بدین  معنی نیست که تئاتر ما رونق دارد .

ناشران مثل سالهای قبل، ته مانده کتاب هایی را که به فروش نرفته بود جمع کرده و با خود به نمایشگاه آورده بودند.سینوهه  طبیب مصری، رباعیات  عمر خیام، حافظ وسعدی و آشپزی مدرن  سالهاست که مهمان این نمایشگاه هستند .

سیل عظیم دانشجویان و مردم که برای خلاصی از دل گیری عصر جمعه، در نمایشگاه حاضر هستند ، دیدنی است.جلو ساندویچ فروشی و شیرینی نخودی کرمان که پای ثابت تمام نمایشگاه های تبریز از مبل گرفته تا صنعت خودرو و تکنولوژی نانو و البته کتاب هستند از همه غرفه‌های اصلی  شلوغ تر است و نایلونهای که داخلش نان برنجی کرمان است در خروجی نمایشگاه بد جوری به چشم میزند ‌.مثل سالهای قبل شلوغ ترین غرفه کتب غرفه های کتب درسی است .

جایگاه نمایشگاه مطبوعات به جهت محل ارتقا یافته، اما مردم سریع از جلو غرفه مطبوعات رد می شوند، چرا که مردم عادی بیگانه از مطبوعات هستند و دلیل بر پایی این نمایشگاه جنبی را هضم نمی کنند  وتوقف را نابجا میدانند  و نگاه التماس آمیز دوستان مطبوعات شبیه نگاه این روزهای بازاریان در رکود اقتصادی است و گاهی برای خالی نماندن عریضه، مثل کاسبان مظفریه،  با  یکدیگر داد و ستاد فرهنگی میکنند.

مهمان عالی مقام با کبکبه و دبدبه در حال گردش  است و عکاسان و خبر نگاران  در حال تهیه عکس وخبر ، شاید مهمان عالی مقام به عمد روز جمعه بعد از ظهر در اوج شلوغی  دعوت شده است و شاید انتخاب از طرف استاندار بوده که به نفع مسئولین ارشاد تمام شده است .

روز جمعه هم مسئولین نمایشگاه هم مهمان عالی قدر وهم ساندویچ فروش و هم نان برنجی فروش کرمان از  نمایشگاه کتاب راضی هستند و غرفه داران به فروش اندک امروز فکر کرده و برخی بغض میکنند .

در ذهن من این سوال برای  شلوغی بعد از ظهر  روز جمعه بی جواب میماند که آیا شلوغی نمایشگاه دلیل بر رونق کتاب و کتابخوانی است؟

چهار راه شریعتی یکی از شلوغ ترین خیابان های تبریز است و اتفاقا سینماهای فرسوده و کهنه تبریز در چهار ضلع  این خیابان قرار گرفته است و همیشه خدا، جلو سینماها شلوغ است .این بدین معنی نیست که سینما های ما فروش خوبی دارند و یا به اجبار هر کسی بخواهد به نقاط مرکزی شهر برود مجبور است از میدان دانشسرا و مقابل تئاتر شهر عبور کند، این هم بدین  معنی نیست که تئاتر ما رونق دارد .

ناشران مثل سالهای قبل، ته مانده کتاب هایی را که به فروش نرفته بود جمع کرده و با خود به نمایشگاه آورده بودند.سینوهه  طبیب مصری، رباعیات  عمر خیام، حافظ وسعدی و آشپزی مدرن  سالهاست که مهمان این نمایشگاه هستند .

سیل عظیم دانشجویان و مردم که برای خلاصی از دل گیری عصر جمعه، در نمایشگاه حاضر هستند ، دیدنی است.جلو ساندویچ فروشی و شیرینی نخودی کرمان که پای ثابت تمام نمایشگاه های تبریز از مبل گرفته تا صنعت خودرو و تکنولوژی نانو و البته کتاب هستند از همه غرفه‌های اصلی  شلوغ تر است و نایلونهای که داخلش نان برنجی کرمان است در خروجی نمایشگاه بد جوری به چشم میزند ‌.مثل سالهای قبل شلوغ ترین غرفه کتب غرفه های کتب درسی است .

جایگاه نمایشگاه مطبوعات به جهت محل ارتقا یافته، اما مردم سریع از جلو غرفه مطبوعات رد می شوند، چرا که مردم عادی بیگانه از مطبوعات هستند و دلیل بر پایی این نمایشگاه جنبی را هضم نمی کنند  وتوقف را نابجا میدانند  و نگاه التماس آمیز دوستان مطبوعات شبیه نگاه این روزهای بازاریان در رکود اقتصادی است و گاهی برای خالی نماندن عریضه، مثل کاسبان مظفریه،  با  یکدیگر داد و ستاد فرهنگی میکنند.

مهمان عالی مقام با کبکبه و دبدبه در حال گردش  است و عکاسان و خبر نگاران  در حال تهیه عکس وخبر ، شاید مهمان عالی مقام به عمد روز جمعه بعد از ظهر در اوج شلوغی  دعوت شده است و شاید انتخاب از طرف استاندار بوده که به نفع مسئولین ارشاد تمام شده است .

روز جمعه هم مسئولین نمایشگاه هم مهمان عالی قدر وهم ساندویچ فروش و هم نان برنجی فروش کرمان از  نمایشگاه کتاب راضی هستند و غرفه داران به فروش اندک امروز فکر کرده و برخی بغض میکنند .

در ذهن من این سوال برای  شلوغی بعد از ظهر  روز جمعه بی جواب میماند که آیا شلوغی نمایشگاه دلیل بر رونق کتاب و کتابخوانی است ؟

ماغازا

سید رضا علوی

اخبار مرتبط :دیدگاهها (۰)آخرین اخبار