شنبه ۲۷ام آبان ۱۳۹۶ , Saturday 18th November 2017

شهریور ۱ام, ۱۳۹۶

کد خبر : 132560

اختصاصی هم نوا/

پست موقت براي پست هاي موقت 

در باره اتفاقات اين روزهاي تبريز چند نكته را به دوستان يادآور مي شوم:

 

يكم

آقاي نجفي (شهردار تبريز) با تمام ضعف ها و قوت ها سالها شهردار تبريز بوده و براي اين شهر زحمت كشيده است حال كه ديگر شهردار نيست ياد بگيريم به خاطر زحماتش بد بدرقه نباشيم.

 

دوم

هر مديري يك دوره مشخص مديريتي دارد و روزي اين دوره تمام مي شود، پس ماندن آقاي نجفي در شهرداري را يك پيروزي و عدم انتخابش را يك شكست به حساب نياوريم.

 

سوم

هر مديري كه به اين سطح از مديريت مي رسد شهر و كشور كلي برايش هزينه مي كنند و او در واقع يك سرمايه اجتماعي است، پس تخريب اش نكنيم چرا كه تخريب او و يك بار مصرف كردنش هدر دادن سرمايه يك كشور و يك شهر است.

 

چهارم

به تجربه ديده ام كه رفتار مردم و كنشگران سياسي و اجتماعي با مديران معزول و يا انتخاب نشده در ديگر شهرها بيشتر بر اساس احترام يا حفظ آبرو يا پاسداشت بوده است پس كاري نكنيم كه اگر فردا اين مديران در جاي ديگري مدير بودند، خاطرات بدي از تبريز در ذهن داشته باشند و بر اساس آن خاطرات با اين شهر و مردمش تعامل نمايند.

 

پنجم

نگاه و ارزيابي مديران ملي به مديران بومي بيشتر از اين منظر است كه در ديار خودشان با اين مديران چگونه رفتار شده است؟ پس اگر دوست داريم در سطح مديريت كلان و ملي سهمي داشته باشيم، آنان را تخريب نكنيم البته نقد منصفانه و ارزيابي عالمانه حق مردم و رسانه هاست.

 

ششم

مديران نيز بايد به اين نكته توجه كنند كه آويزان شدن از ميز و پست و يا حتي اصرار بر حفظ موقعيت موجود براي خدمت به خلق و خدا، شان و منزلت اجتماعي و مناعت طبع آنان را به شدت به مخاطره مي اندازد و در چشم مردم حقيرشان مي سازد. پس اگر اقبالي بر انتخاب مان نيست نبايد ارزش انساني خود را فداي موقعيت هاي زود گذر نكنيم.

بالاخره دنيا كه به آخر نرسيده است.

 

موخره

به عنوان يك منتقد براي صادق نجفي به خاطر كارهاي خوب انجام داده اش خدا قوت مي گويم و برايش هر جا كه هست آرزوي توفيق دارم.

 

٩٦/٦/١

تهران

اخبار مرتبط :دیدگاهها (۰)آخرین اخبار